specjalistyczne oprogramowanie techniczne

Prosty konwerter rysunków CAD na kod maszynowy essi o raz gkod.

Trop

Wspomaganie generowania trajektorii wyoblarki

SpinFormat

Program CAD/CAM do wypalarek sterowanych numerycznie (cnc).

Neron CNC

Trop prosty konwerter kodów NC na podstawie rysunku CAD.

Program po wczytaniu pliku 'rozpozna' wszystkie zdefiniowane kolory a następnie przystąpi do genrowania ich współrzędnych na żądany kod maszynowy.

 

Konwersja odbywa się 1:1, a wygenerowany kod można zapisać do pliku. Obsługiwane formaty CAD: dxf, dwg do wersji 2004 włącznie. Obsługiwane elementy graficzne: linie, łuki.

 

 _trop